Vi bruger Cookies!     

         
 X     
ghosthunter

Paranormal efterforskning
Fremgangsmåden ved en undersøgelse.

Vi skelner mellem to typer undersøgelser, de opfordrede og de uopfordrede. De opfordrede undersøgelser, er de undersøgelser hvor vi er blevet kontaktet af klienter, der mener at have spøgerier i hjemmet, på arbejdspladsen, eller hvor det nu kan være. De uopfordrede undersøgelser, er de undersøgelser hvor vi selv retter henvendelse til et sted, fordi vi kunne tænke os at få lov, at lave en undersøgelse på dette sted. Det kan f.eks. være kirkegårde, museer, teatre, sindssygehospitaler, eller lignende.

Ved en opfordret undersøgelse, altså hvor klienten har bedt os komme, retter de som regel henvendelse til vores medium. Hun taler med dem i første omgang, og vurderer om der er noget om sagen, eller om det er spøgerier der mest foregår i deres eget hoved. Det forekommer også nogle gange. Er der ”kød på sagen” så aftales et besøg hos klienten

Når vi kommer ud på lokationen er det første vi gør at finde et sted at oprette vores ”kommandocentral”, det vil sige stedet hvor vi sætter computere op, og stedet hvor vi opholder os. Det er som regel i et neutralt rum, ofte køkkenet, hvis der ikke er oplevet fænomener der.

Vores medium opholder sig så i den neutrale zone, mens vi andre vises rundt af beboeren, og får at vide hvad der er foregået, og hvor det er foregået. Under denne gennemgang aftaler vi, hvor overvågningskameraerne skal sættes op. Efter gennemgangen begynder vi i den tekniske del, at gøre udstyret klar, samtidig med at lokationen gennemfotograferes med digitalkamera. Det er for at kunne dokumentere alt bagefter, hvordan møbler og diverse nips var placeret, vinduer, el-tavler, ALT der kan have interesse som en mulig forklaring på paranormale fænomener”¦.. Imens gennemgår vores medium lokationen, og tuner ind, for at se hvad hun får ned. Grunden til at hun opholder sig i den neutrale zone under den første gennemgang, er naturligvis for ikke at høre beboeren fortælle om fænomenerne, det vil jo i sagens natur kompromittere det hun tuner sig ind på.

Under deres gennemgang får mediet ofte steder ind, hvor der er meget aktivitet. Der sættes også kameraer op.

Vi har en del infrarøde overvågningskameraer, deraf flere trådløse. De kan alle filme ved 0 lux, altså i totalt mørke. De opsættes på de steder vi har fundet frem til, og forbindes med bærbare computere. Optagelsen fra kameraerne, lagres direkte på harddisk. Derudover har vi et infrarødt videokamera, der også kan filme ved 0 lux.

Disse kameraer sættes op, og derefter går vi lights out. Det vil sige at alt lys på lokationen slukkes, undtaget i den neutrale zone, hvor vi alle opholder os. Der er størst chance for at ”fange” noget på overvågningen, når kameraerne filmer i mørke. På dette tidspunkt lader vi kameraerne køre uforstyrret et stykke tid, mens vi interviewer beboeren, og udfylder en undersøgelsesrapport samtidigt

Efter et stykke tid, begynder vi på at gennemgå lokationen med diverse udstyr. På skift, 2 ad gangen, bevæger vi os rundt, mens de andre stadig opholder sig i den neutrale zone.  Det udstyr vi på skift gennemgår lokationen med, er digital videokamera, og almindelige digitalkameraer. Der fyres virkelig mange billeder af. Desuden har vi digital audio optager med rundt, og den bruger vi til at forsøge at opfange såkaldte EVP, hvilket betyder Electronic Voice Phenomena, altså stemmer fra de døde. Vi spørger ud i lokalet om nogen er tilstede, om de har lyst til at præsentere sig, og så videre.

Desuden har vi diverse laser- og digitale termometre, til at registrere især pludselige temperaturfald. Det er et faktum at temperaturen ved tilsynekomst af ånder, ofte falder meget drastisk, på ganske kort tid. Det menes at årsagen er at ånderne for at manifestere sig, må trække energi ud af omgivelserne, og derved også trækker varmen ud af omgivelserne.

Endelig har vi vores nok vigtigste udstyr, nemlig EMF målere. EMF står for Electro Magnetic Field, altså det elektromagnetiske felt. Igen ved man at der ved åndelig aktivitet er svingninger i det elektromagnetiske felt, og med EMF målere, kan vi holde øje med om feltet svinger, eller stiger ekstremt.

Nye teorier kunne tyde på at der også er udsving i baggrundsstrålingen, på steder der plages af spøgerier. Derfor har vi anskaffet en geigertæller, for at forske lidt i om der er noget i disse teorier.  

Efter at have gennemgået lokationen på skift flere gange, med forskelligt udstyr, slutter vi undersøgelsen af med endnu engang at lade kameraerne køre uforstyrret i en periode. Derefter renser vores medium ud og hjælper eventuelle ånder, over på den anden side. Dette sker i samråd mellem mediet og klienten, og med hjælp af en person i gruppen, der er mediets faste hjælper.  

Tilbage er der at gennemgå alt materialet vi har indsamlet, i de følgende dage. Det drejer sig jo om flere timers video, lydoptagelser, og mange mange billeder. Det kan godt være et hårdt arbejde at sidde koncentreret, og se på et infrarødt videobillede, i 2-3 timer i træk. Normalt sker der jo ikke noget på billedet, men man håber på lige DET, og det behøver kun tage 1-2-3 sekunder. Længere tid behøver det jo ikke at tage et genfærd eller en ånd, at krydse billedet på et af kameraerne. Så der skal virkelig udvises disciplin og viljestyrke”¦. Det sidste arbejde der skal gøres i forbindelse med en undersøgelse, er at informere klienterne om hvad vi har fundet, eller ikke fundet. De skal selvfølgelig have besked uanset hvad. Har vi fået noget på materialet, skal de besøges igen, så det kan fremvises.  

Forskellen mellem en sådan opfordret undersøgelse og en uopfordret, er egentlig ikke ret stor. Selve undersøgelsen foregår på samme måde, det er forarbejdet der er anderledes. Først skal vi finde ud af om stedet har en historie omkring spøgerier. Der skal jo være en grund, til at foretage en undersøgelse. Dernæst skal vi finde ud af hvem der står for stedet, hvem der ejer det, eller har rettighederne til det. Dernæst kontakte den eller disse personer, forelægge vore ønske, og forhåbentlig kunne lave en aftale om at foretage en undersøgelse.

På sådanne undersøgelser er der ikke altid nogen der kan fortælle noget konkret, de eller andre har oplevet. Derfor tager vi udgangspunkt i det vores medium finder ud af. Derfra foregår undersøgelsen faktisk på samme måde.

 

 

Besøg  
053784